Giới Thiệu

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Phòng Y Tế được trang bị đầy đủ dược phẩm và thiết bị sơ cấp cứu. Ban giám hiệu và giáo viên thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bé hàng ngày để thông báo với phụ huynh kịp lúc.

Hằng năm, nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần, tổ chức cho các bé uống thuốc sổ giun, Vitamin A và tiêm chủng mở rộng phòng chống cách dịch bệnh.

Mỗi tháng các bé được giáo viên cân trọng lượng, phụ huynh có thể đến quan sát. Mỗi tháng giáo viên sẽ cân đo và chấm biểu đồ tăng trưởng cho bé. Những thông tin về trọng lượng và chiều cao của bé sẽ ghi vào sổ bé ngoan của bé.Các tin khác