Thời Khóa Biểu

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 _ 2021 / KHỐI CHỒI

 

TRƯỜNG MẦM NON THANH VY

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI CHỒI

 

TUẦN 1

( 04/01 _ 08/01 )

 • Vui chơi ngoài trời:

 Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen với các nét cơ bản.
 • HĐ Ngoại khóa:
 • Bé rèn kỹ năng

 

 

THÁNG 01/2021

 

 

 

TUẦN 3

( 18/01_ 22/01)

 

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen với các nét cơ bản.
 • HĐ Ngoại khóa:
 • Bé hát múa mừng xuân
 • Sinh nhật các bé tháng 01

 

 

 

 

THÁNG 01/2021

 

TUẦN 4

( 25/01 _ 29/01)

 

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen với các nét cơ bản.
 • HĐ Ngoại khóa:
 • Bé vui đón xuân Tân Sửu
 • Lễ hội ẩm thực
 • Bé mừng đón năm mới 2021

 

 

 

 

TUẦN 2

( 11/01 _ 15/01 )

 

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen với các nét cơ bản.
 • HĐ Ngoại khóa:
 • Bé tập làm bánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác