Thời Khóa Biểu

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP LÁ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI LÁ

THÁNG 03 / 2021

 

TUẦN 1

( 01/03 _ 06/03 )

 • Vui chơi ngoài trời:

 Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình, làm quen chữ viết…
 • HĐ Ngoại khóa: Trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, làm thiệp tặng bà, tặng mẹ

 

 

 

 

 

TUẦN 4

( 22/03 _ 28/03 )

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,làm quen chữ viết.... 
 • Hoạt động ngoại khóa: chơi lùa vịt, nhặt trứng gà
 • Mừng sinh nhật các bé sinh tháng 02 và tháng 03.

 

TUẦN 2

( 08/03_ 12/03)

 

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình, làm quen chữ viết…
 • HĐ Ngoại khóa: Hát karaoke mừng ngày của mẹ 8/3

 

 

 

TUẦN 3

( 15/03_ 19/03)

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,làm quen chữ viết…
 • HĐ Ngoại khóa: bé chơi với nước (bắt cá, tắm mưa)


Các tin khác