Thời Khóa Biểu

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 _ 2020 / LỚP LÁ

TRƯỜNG MẦM NON THANH VY

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP LÁ

THÁNG 12 / 2020

 

 

TUẦN 1

( 30/11 > 04/12)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,bé làm quen chữ viết…
 • Hoạt động ngoại khóa: BÉ RÈN KỸ NĂNG CÙNG CÔ

 

 

THÁNG 8/2020

 

TUẦN 4,5

(21/12 > 01/01)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình, bé làm quen chữ viết…
 • HĐ ngoại khóa:
 • BÉ VUI ĐÓN CHÚ BỘ ĐỘI (22/12)
 • BÉ VUI NOEL
 • BÉ MỪNG ĐÓN NĂM MỚI 2021

 

 

 

 

TUẦN 2

(07/11 > 12/12)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình, bé làm quen chữ viết…
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:
 • BÉ TẬP LÀM BÁNH

 

 

 

TUẦN 3

(14/12 > 18/12)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình, bé làm quen chữ viết…
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: 
 • BÉ MÚA HÁT MỪNG GIÁNG SINH
 • SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 12


Các tin khác