LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 _ 2021 / LỚP MẦM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI MẦM

THÁNG 04 / 2021

 

TUẦN 1

( 29/03 _ 02/04 )

 • Vui chơi ngoài trời:

 Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • HĐ Ngoại khóa: Trẻ tạo hình các con vật bằng lá dừa.

 

 

 

 

 

TUẦN 4

( 19/04 _ 24/0 )

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,.... 
 • Hoạt động ngoại khóa: Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường các khối
 • Mừng sinh nhật các bé sinh tháng 04.

 

TUẦN 2

( 05/04_ 10/04)

 

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • HĐ Ngoại khóa: tạo hình sáng tạo với giấy màu

 

 

 

TUẦN 3

( 12/04_ 17/04)

 • Vui chơi ngoài trời:

Các TCVĐ, TCDG,….

 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • HĐ Ngoại khóa: bé chơi với nước.
 •  

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 _ 2021 / LỚP NHÀ TRẺ

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 _ 2021 / LỚP NHÀ TRẺ

Ngày Đăng : 11/04/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 _2021 / LỚP NHÀ TRẺ

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04_ 2021 / LỚP CHỒI

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04_ 2021 / LỚP CHỒI

Ngày Đăng : 11/04/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04_2021 / CHỐI CHỒI

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 _ 2021 / LỚP LÁ

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 _ 2021 / LỚP LÁ

Ngày Đăng : 11/04/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 _ 2021 / LỚP LÁ

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP LÁ

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP LÁ

Ngày Đăng : 12/03/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP LÁ

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP CHỒI

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP CHỒI

Ngày Đăng : 12/03/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP CHỒI

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP NHÀ TRẺ

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP NHÀ TRẺ

Ngày Đăng : 12/03/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3_2021 / LỚP NHÀ TRẺ

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP MẦM

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP MẦM

Ngày Đăng : 12/03/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 _ 2021 / LỚP MẦM

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 _ 2021 / KHỐI MÂM

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 _ 2021 / KHỐI MÂM

Ngày Đăng : 31/01/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 _ 2021 / KHỐI MẦM

Xem tiếp

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 _ 2021 / NHÀ TRẺ

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 _ 2021 / NHÀ TRẺ

Ngày Đăng : 31/01/2021

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 _ 2021 / NHÀ TRẺ

Xem tiếp