LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ, THÁNG 8 _ 2020 / LỚP NHÀ LÁ

TRƯỜNG MẦM NON THANH VY

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ LỚP LÁ

THÁNG 8 / 2020

 

 

TUẦN 1

( 03/08 > 07/08)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen chữ viết.
 • Bé vui chơi nước cùng bạn.

 

THÁNG 8/2020

                              TUẦN 4

(24/08 > 28.08)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen chữ viết.
 • Kể truyện ngoài trời.
 • Tham gia hđ giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại trẻ em.

 

 

TUẦN 2

(10/08 > 14/08)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen chữ viết.
 • Bé đi siêu thị.

 

 

 

TUẦN 3

(17/08 > 21/08)

 • Vui chơi ngoài trời các TCVĐ, TCDG,….
 • Tham gia các hoạt động trong lớp: Thể dục, âm nhạc, văn học, toán, mtxq, tạo hình,…
 • Bé làm quen chữ viết.
 • Tham gia: “nét vẽ xanh”
 • Tạo hình ngoài trời