Thông báo

Thông báo tẩy giun lần 2 năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO TẨY GIUN (V/v tẩy giun lần 2, Năm học 2020-2021) Ban Giám Hiệu Trường Mầm non Thanh Vy trân trọng thông báo: Nhằm đảm bảo chăm lo sức khỏe cho các bé theo học tại trường, nay nhà trường xin thông báo về việc tẩy giun định kỳ lần 2 cho các bé như sau: Thời gian: Thứ hai ngày 04 tháng 04 năm 2021 Lưu ý: Bé nào đã được tẩy giun trong 4 tháng gần đây thì không uống tẩy giun đợt này, quý phụ huynh vui lòng thông báo cho GVCN nắm rõ. Trân trọng thông báo!


Các tin khác