Thông tin video

Sáng nay các lớp ra sân chơi lấp ráp các đồ chơi sáng tạo, chơi với xe và các đồ chơi nhà trường đã chuẩn bị..! CÔ VÀ BÉ VUI CHƠI NGOÀI SÂN.!